خدمات وهمکاری های ما

همکاری در توسعه و پشتیبانی در تولید محصولات شما

ارائه راه‌کار و مشاوره تجهیزات فنی تولید

بازرگانی و بازاریابی 

Manufacturer of polyethylene and polypropylene grafted with maleic anhydride, as well as engineering compounds.