خدمات وهمکاری های ما

همکاری در توسعه و پشتیبانی در تولید محصولات شما

ارائه راه‌کار و مشاوره تجهیزات فنی تولید

بازرگانی و بازاریابی 

تولید کننده انواع پلی اتیلن و پلی پرو پیلن گرفت شده با مالئیک آنیدرید و همچنین انواع کامپاندهای مهندسی