خدمات وهمکاری های ما

همکاری در توسعه و پشتیبانی در تولید محصولات شما

ارائه راه‌کار و مشاوره تجهیزات فنی تولید

بازرگانی و بازاریابی 

SP1015

پلی اتیلن سنگین گرفت شده

SP2022

کوپلیمر

SP2024

هموپلیمر

تولید کننده انواع سازگارکننده گرفت شده با مالئیک آنیدرید