چسب بین لایه‌ای

 سازگارکننده های مالئیکه در روکش های لوله های فلزی و چسب های بین لایه ای لوله های پنج لایه پلی اتیلنی مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله های با ساختار چند لایه شامل پلی اتیلن و یا پلی اتیلن شبکه ای، به عنوان لایه بیرونی و لایه فلزی آلومینیوم یا استیل به عنوان لایه مرکزی، جایگاه ویژه ای در سیستم های لوله کشی دارند. این لوله ها با بهبود خواص گرمایی و مکانیکی، برای کاربردهای جدید که به دما و فشار بالا نیاز دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

لایه های پلیمر و فلز موجود در این ساختار، با یکدیگر ناسازگارند و چسبندگی ضعیفی به یکدیگر نشان می دهند. برای رفع این مشکل لازم است، از چسب های بین لایه ای برای ارتقاء چسبندگی و بهبود سازگاری بین لایه ها استفاده نمود.این چسب ها با دارا بودن طبیعت و عاملیت دوگانه، قادر به برقراری اتصال و پیوند قوی بین لایه های پلی اولفینی (PE یا PEX) و فلزی ( Al یا استیل) هستند. بهبود چسبندگی لایه های مختلف با استفاده از چسب های بین لایه ای، امکان تولید لوله هایی با خواص مطلوب و بهینه را فراهم می آورد.