قطعات خودرویی

پلیمرها در حدود 20درصد از وزن یک اتومبیل را تشکیل می دهند. علت اصلی استفاده از پلیمرها در صنعت خودرو کاهش وزن خودرو و بالطبع آن افزایش سرعت اتومبیل می باشد . دلایل استفاده پلیمرها در صنعت خودرو به غیر از افزایش سرعت اتومبیل ، استحکام قطعات و ملاحظات اقتصادی تولید قطعه نیز می باشد که باعث افزایش به کارگیری پلیمرها در صنعت خودرو شده است. انواع قطعات خودرو  مانند شلنگ ها و جنت های انتقال آب و سوخت، قطعات سیستم تعلیق و جلوبندی، واشر و اورینگ ها، نوارهای آب بندی، داشبور، کنسول و قطعات تزیینی، آینه، دستگیره ها، سپر و تایرها به کمک انواع پلیمرها تولید می شوند. هر دو دسته پلاستیک ها و لاستیک ها در تولید قطعات خودرو نقش مهمی دارند.