صنعت

صنعت کامپوزیت‌ها

صنعت کامپوزیت‌ها

سازگارکننده های سابین پلیمر می تواند به عنوان سازگار برای انواع مختلف کامپوزیت ها استفاده شود. این ...
صنعت روکش کابل

صنعت روکش کابل

کابلهای برقی از چندین ماده مانند فلزات و پلیمرها ساخته شده اند تا از حفاظت در برابر ...
Pipe Industry

Pipe Industry

Nowadays, the requirements for sanitary heating pipes, floors and walls or cooling systems are becoming more challenging ...
صنعت لوله

صنعت لوله

امروزه الزامات لوله های گرمایش بهداشتی ، کف و دیوار یا خنک کننده با توجه به خواص ...
صنعت خودرو

صنعت خودرو

کاربرد عمده Sabin Tie در باک پلیمری و سیستم سوخت رسانی خودرو می باشد. Sabin tie به ...