صنعت کامپوزیت‌ها

صنعت کامپوزیت‌ها

سازگارکننده های سابین پلیمر می تواند به عنوان سازگار برای انواع مختلف کامپوزیت ها استفاده شود. این ماده برای ترویج چسبندگی بین سطحی بین موادی که قابل بازیافتند ، مانند چوب و پلاستیک استفاده می شود.

  1. کامپوزیت های چوب پلاستیک برای سازگاری بیشتر بین پودر چوب و پلی اولفین و توانایی اضافه کردن پودر چوب بیشتر به سیستم از چسب پلیمری سابین استفاده می شود.
  2. در کامپوزیت هایی با الیاف کربن که بیشتر در صنایع مختلف کشور استفاده می شود Sabin tieبرای سازگاری بیشتر بین الیاف کربن و پلیمر استفاده می شود.
  3. در کامپوزیت های پلیمری با الیاف شیشه برای سازگاری پلیمر با الیاف شیشه و افزایش خواص کامپوزیت از Sabin tie استفاده می شود.
  4. کامپوزیت های پلی اولفین با دوده و یا کلسیم کربنات برای سازگاری بیشتر پرکننده و پلی اولفین و امکان استفاده بیشتر پرکننده و اقتصادی تر شدن کامپوزیت  از سازگار کننده سابین پلیمر استفاده می کنند.
  5. استفاده از سازگارکننده سابین پلیمر باعث قطبی شدن پلی اولفین و رنگ پذیری بیشتر می شود.
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.