ترموپلاستیک الاستومر (TPE)

ترموپلاستیک الاستومر (TPE)

ترموپلاستیک الاستومرها ترکیبی از فرآیند پذیری خوب پلاستیکها و خواص مکانیکی الاستومرها را، که برای طراحان قطعات مهم هستند، فراهم می آورند. این مواد متشکل از بلوکهای انتهایی ترموپلاستیک و بلوکهای میانی الاستیک هستند. لذا با توجه به ساختار و رفتارشان، این مواد به کلاسی تعلق می گیرند که بین پلاستیکها )ترموپلاستیکها( و رابر )الاستومرها( قرار دارند و به تدریج برای خود یک کلاس مواد ایجاد کرده اند .

ترموپلاستیک الاستومرها علاوه بر ارتقا سطح عملکرد قطعات با امکان دستیابی به گستره وسیعی از خواص، برای فرآیند کنندگان مواد نیز مزایای اقتصادی فراوانی ایجاد می کنند. علاوه بر این TPE ها یک سری از نیازهای فنی را برآورده می سازند که قبلاً فقط با الاستومرها امکان نزدیکی به آنها وجود داشت  TPE ها به نگام حرارت دیدن، مانند یک پلاستیک و در اثر سرد شدن مجدد، الاستیک رفتار می کنند.

در الاستومرها این رفتار به وجود اتصالات عرضی شیمیایی مربوط می گردد. در حالیکه در TPE ها این پدیده نتیجه باندهای فیزیکی است که در آنها هر تغییری در رفتار که ناشی از حرارت باشد، برگشت پذیر خواهد بود.

کاربرد:

این محصول برای کاربردهایی که نیازمند انعطاف پذیری است میتواند به کار رود . اتومبیل) شامل نوارهای : دور در، دور درب صندوق، زیر درب موتور، آبگیرهای داخلی، آبگیرهای خارجی، آب بندی دور کلاف شیشه درب های جانبی، آب بندی دور شیشه جلو و عقب ،درپوش ها، ضربه گیرها و انواع بسته ها ،) صنایع الکترونیک، لوازم خانگی، آب بند ها و درزگیرهای صنعتی، لوازم ورزشی، لوازم پزشکی، صنایع بسته بندی مواد غذایی و نوشیدنی تنها تعدادی از کاربردهای این محصول است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.