آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه‌ها

سابین پلیمر آزمایشگا‍‌ه‌های مختلفی جهت مهندسی و توسعه محصولات در اختیار دارد. پیشرفته ترین دستگاه های تست کیفیت و همچنین دفتر تحقیق و توسعه با بهره گیری از متحصص ترین نیروهای دانشگاهی و صنعتی در حال بررسی و ارتقا محصولات ما هستند.