محصولات

ترموپلاستیک الاستومر (TPE)

ترموپلاستیک الاستومر (TPE)

ترموپلاستیک الاستومرها ترکیبی از فرآیند پذیری خوب پلاستیکها و خواص مکانیکی الاستومرها را، که برای طراحان قطعات مهم هستند، فراهم می آورند. این مواد متشکل از بلوکهای انتهایی ترموپلاستیک و بلوکهای میانی الاستیک هستند. لذا با توجه به ساختار ...
پلی پروپیلن گرافت شده  با مالئیک انیدرید (PP-G-MA)

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-G-MA)

مواد کوپلینگ اینجت PP که با نام‌های سازگارکننده مالئیک انیدرید، گرافت مالئیک انیدرید، پلی پروپیلن مالئیک، پلی پروپیلن گرافت شده، سازگار کننده PP و عامل جفت کننده نیز شاخته می‌شوند، یکی از پرکاربردترین  سازگارکننده ‌های پلی پروپلین و فیلرهای ...
معرفی مستربچ پلی‌اتیلن مالئیکه PE-MA

معرفی مستربچ پلی‌اتیلن مالئیکه PE-MA

پلی‌اتیلن اصلاح شده با مالئیک انیدرید به عنوان سازگارکننده به روش اکستروژن واکنشی این ماده که به عنوان چسب پلیمری هم شناخته میشود شامل پلی الفین های اصلاح شده با گروه های عاملی می باشند که قابلیت پیوند با ...
معرفی کلی محصولات

معرفی کلی محصولات

معرفی مستربچ مالئیک انیدرید یا کوپلینگ ایجنت مستربچ مالئیک انیدرید سازگار کننده‌ها یا کوپلینگ ایجنت‌ها(Coupling agent)، افزودنی‌هایی جهت بهبود پراکندگی و چسبندگی پرکننده های معدنی پودری و یا پرکننده های تقویتی الیاف شیشه با پایه مواد اولیه ایجاد گردد. ...