دسته بندی نشده

Thermoplastic Elastomer (TPE)

Thermoplastic Elastomer (TPE)

Thermoplastic elastomers provide a combination of good process in plastics and mechanical properties of elastomers, which are important for component designers. These materials consist of thermoplastic end blocks and elastic middle blocks. Therefore, according to their structure and behavior, ...
ترموپلاستیک الاستومر (TPE)

ترموپلاستیک الاستومر (TPE)

ترموپلاستیک الاستومرها ترکیبی از فرآیند پذیری خوب پلاستیکها و خواص مکانیکی الاستومرها را، که برای طراحان قطعات مهم هستند، فراهم می آورند. این مواد متشکل از بلوکهای انتهایی ترموپلاستیک و بلوکهای میانی الاستیک هستند. لذا با توجه به ساختار ...
پلی پروپیلن گرافت شده  با مالئیک انیدرید (PP-G-MA)

پلی پروپیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید (PP-G-MA)

مواد کوپلینگ اینجت PP که با نام‌های سازگارکننده مالئیک انیدرید، گرافت مالئیک انیدرید، پلی پروپیلن مالئیک، پلی پروپیلن گرافت شده، سازگار کننده PP و عامل جفت کننده نیز شاخته می‌شوند، یکی از پرکاربردترین  سازگارکننده ‌های پلی پروپلین و فیلرهای ...
Polypropylene Grafted with Maleic Anhydride (PP-G-MA)

Polypropylene Grafted with Maleic Anhydride (PP-G-MA)

Injection PP coupling materials, also known as maleic anhydride compatibilizer, maleic anhydride graft, maleic polypropylene graft, polypropylene graft, PP coupler and coupling agent, are one of the most widely used polypropylene composites and filters in the production. Carbonate, talc, ...
معرفی مستربچ پلی‌اتیلن مالئیکه PE-MA

معرفی مستربچ پلی‌اتیلن مالئیکه PE-MA

پلی‌اتیلن اصلاح شده با مالئیک انیدرید به عنوان سازگارکننده به روش اکستروژن واکنشی این ماده که به عنوان چسب پلیمری هم شناخته میشود شامل پلی الفین های اصلاح شده با گروه های عاملی می باشند که قابلیت پیوند با ...
Our Products

Our Products

Maleic Anhydride Masterbatch (Agent Coupling) Maleic anhydride masterbatches or coupling agents are additives to improve the dispersion and adhesion of powdered mineral fillers or glass fiber which reinforce fillers with raw materials. Maleic anhydride coating or Agent coupling masterbatch ...